Pritaikymo lygis:
Maksimaliai prieinamas
Riboto prieinamumo
Visiškai neprieinamas

Šiaulių universitetas VII rūmai. Informatikos, matematikos, e. studijų institutas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Šiaulių universitetas VII rūmai. Informatikos, matematikos, e. studijų institutas

Institute šiuo metu yra dvi katedros: Informatikos ir Matematikos. Studijų programos: Bakalauros studijų programos: Finansų matematika; Informatika (specializacijos: kompiuterinių sistemų administravimas, multimedijos sistemos, programų sistemos); Matematika (gretutinės kryptys: ekonomika, informatika). Magistro studijų programos: Informatika; Matematika. Šiaulių universiteto pastatų prieinamumo neįgaliesiems aprašymas

P. Višinskio g. 19
Šiauliai LT-77156, Lietuva
Tel.: 8-41-590401
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Šiaulių universitetas V rūmai. Tęstinių studijų institutas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Šiaulių universitetas V rūmai. Tęstinių studijų institutas

Įgyvendindamas savo veiklos tikslus, Institutas vykdo šiuos uždavinius: Organizuoja ir teikia tęstinio mokymo paslaugas, pagal šalies ir regiono poreikius, bendradarbiaujant su asmenimis, organizacijomis, verslo ir viešuoju sektoriumi; Sudaro mokymosi visą gyvenimą sąlygas asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti, tobulinti kvalifikaciją, tenkinti savišvietos poreikius, užtikrinant aukštą tęstinio mokymo programų kokybę; Rengia ir vykdo aktualias tęstinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas, atsižvelgiant į visuomenės ir darbo rinkos poreikius; Organizuoja ir vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą; Vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros paslaugas. Šiaulių universiteto pastatų prieinamumo…

Stoties g. 11
Šiauliai LT-77156, Lietuva
Tel.: (8-41) 595 850
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Šiaulių universitetas VI rūmai. Socialinių mokslų fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Šiaulių universitetas VI rūmai. Socialinių mokslų fakultetas

Studijų programos: Ekonomika ir darnus verslas (anglų k.). Jungtinė Šiaulių universiteto ir Vroclavo (Lenkija) universiteto programa (daugiau informacijos rasite čia: http://juspa.distance.su.lt/). Ekonomika. Specializacijos: finansai ir bankininkystė, ekonominė analizė ir planavimas, tarptautinė ekonomika; Finansų valdymas. Specializacijos: verslo įmonių finansų valdymas, asmeninių finansų valdymas, viešojo sektoriaus subjektų finansų valdymas. Verslo administravimas. Specializacijos: personalo valdymas, logistikos valdymas, marketingo valdymas, finansų valdymas, projektų valdymas, informacijos valdymas; Viešasis administravimas. Specializacijos: viešojo valdymo teisė, strateginis valdymas, organizacijų psichologija, informacijos vadyba, viešojo sektoriaus ekonomika. Šiaulių universiteto pastatų…

Architektų g.1
Šiauliai LT-78366, Lietuva
Tel.: (8 41) 595 880
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Šiaulių universiteto centriniai rūmai

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Šiaulių universiteto centriniai rūmai

Šiaulių universiteto centriniuose rūmuose įsikūrę universiteto rektoratas, senatas, tarnybos, leidykla. Žmonės su judėjimo negalia gali patekti tik į I aukšte esančias tarnybas: Studijų skyrių, Finansų tarnybą, Ekonomikos skyrių, Visuomenės informavimo tarnybą.  

Vilniaus g. 88
Šiauliai LT-76285, Lietuva
Tel.: 8-41-595800
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Šiaulių universitetas I rūmai

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Šiaulių universitetas I rūmai

Šiaulių universiteto I rūmuose randasi: Edukologijos fakultetas ir Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas. Šiaulių universiteto pastatų prieinamumo neįgaliesiems aprašymas

P. Višinskio g. 25
Šiauliai LT-76351, Lietuva

El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Šiaulių universiteto Dizaino katedra (VIII rūmai)

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Šiaulių universiteto Dizaino katedra (VIII rūmai)

Dizaino katedra įkurta 2000 m. Katedros kuruojamos studijų programos: Aplinkos objektų dizainas (dizaino bakalauro; nuolatinės studijos), Dailė ir dizainas (meno pedagogikos, dailės, dizaino bakalauro, mokytojo; nuolatinės, ištęstinės studijos), Taikomoji dailė ir verslas (dailės bakalauro; nuolatinės studijos), Dailė (dizaino, odos specializacijos; dailės magistro; nuolatinės studijos).

P. Višinskio g. 11
Šiauliai, Lietuva
Tel.: (8 41) 595828

Daugiau informacijos

Vytauto Didžiojo Universitetas, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vytauto  Didžiojo Universitetas, Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas

Humanitarinių mokslų fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Užsienio kalbų institutas, Biblioteka, Vaclovo Biržiškos skaitykla, Studijų marketingo tarnyba

K. Donelaičio g. 52
Kaunas LT-44244, Lietuva
Tel.: (8 37) 323206
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Vytauto Didžiojo Universitetas, ekonomikos ir vadybos fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vytauto  Didžiojo Universitetas, ekonomikos ir vadybos fakultetas

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas – viena iš visame pasaulyje pripažintų verslo mokyklų. Ekonomikos ir vadybos fakultetas patenka į geriausių pasaulyje aukštųjų mokyklų, besispecializuojančių vadybos ir verslo administravimo srityse, sąrašo pirmąjį tūkstantuką. Fakultete organizuojamos trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros – studijos. Ekonomikos ir vadybos fakulteto pastate yra: Archyvas, Naujienų redakcija, „VDU radijas“, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, VDU didžioji salė, VDU mažoji salė, Energetinio saugumo tyrimų centras

S. Daukanto g. 28
Kaunas LT-44244, Lietuva
Tel.: (8 37) 327 856
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Vytauto Didžiojo Universitetas, politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vytauto  Didžiojo Universitetas, politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas

Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas (PMDF) – moderniausias ir tarptautiškiausias politikos mokslų tyrimų bei studijų centras Lietuvoje. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, kaip atskiras universiteto padalinys, pradėjo veikti 2000 m. Jis atsiskyrė nuo iki tol buvusio Tarptautinės teisės ir politikos mokslų instituto.

Gedimino g. 44
Kaunas LT-44246, Lietuva
Tel.: (8 37) 206709
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas