Pritaikymo lygis:
Maksimaliai prieinamas
Riboto prieinamumo
Visiškai neprieinamas

Vytauto Didžiojo universitetas – socialinių mokslų fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vytauto Didžiojo universitetas – socialinių mokslų fakultetas

Fakultete studentai gali studijuoti 5 nuolatinėse ir 2 ištęstinėse bakalauro, taip pat 10 nuolatinėse ir 5 ištęstinėse magistrantūros, 1 laipsnio nesuteikiančioje, 3 nuolatinėse arba ištęstinėse doktorantūros studijų programose. Bakalauro studijų programos: Psichologija; Sociologija; Karjera ir profesinis konsultavimas; Socialinis darbas; Socialinė politika; Švietimas ir informacinės technologijos. Magistrantūros studijų programos: Švietimo vadyba; Švietimo kokybės vadyba; Šeimotyra (studijas organizuoja Katalikų teologijos fakultetas); Mokyklinė psichologija; Organizacinė psichologija; Sveikatos psichologija; Socialinė antropologija; Taikomoji sociologija; Karjeros projektavimas; Socialinis darbas; Socialinio darbo organizavimas. Fakulteto struktūra: Edukologijos, Bendrosios psichologijos, Teorinės psichologijos, Socialinio darbo,…

Jonavos g 66
Kaunas LT-44138, Lietuva
Tel.: (8 37) 327820
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Vytauto didžiojo universitetas- gamtos mokslų ir informatikos fakultetai

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vytauto didžiojo universitetas- gamtos mokslų ir informatikos fakultetai

Informatikos fakultetas. Informatikos fakulteto studentai turi puikias studijų sąlygas: čia įrengtos modernios kompiuterių klasės, veikia tyrimų laboratorijos ir centrai, specializuota biblioteka. Fakulteto struktūra :Matematikos ir statistikos, Taikomosios informatikos katedros, Interneto ir mobiliųjų sprendimų, Kompiuteriais valdomų sistemų ir Multimedijos laboratorijos. Fakultete vykdomos bakalauro ir magistrantūros studijų programos, pritaikytos šiuolaikinės žinių visuomenės poreikiams. Bakalauro studijų programos: Informatika (Taikomosios informatikos specializacija, Verslo informatikos specializacija, Kompiuterinės grafikos ir multimedijos specializacija, Kalbos technologijų specializacija); Matematika ir jos taikymas (Finansų ir draudos matematikos specializacija, Matematikos dėstymo specializacija, Matematikos energetikoje specializacija; Statistikos biomedicinoje specializacija); Multimedijos…

Vileikos g. 8
Kaunas LT-44404, Lietuva
Tel.: (8 37) 327902 (GMF), (8 37) 327900 (IF)
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Kauno technologijos universitetas Statybos ir architektūros fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Kauno technologijos universitetas Statybos ir architektūros fakultetas

Statybos ir architektūros fakultete yra 5 katedros, kurių studijų ir mokslinių tyrimų kryptys orientuotos į pastatų konstrukcijas, technologijas, medžiagas, inžinerines sistemas, architektūrą ir urbanistiką. Fakultete studentams siūlomos 6 pirmosios pakopos bakalauro (Architektūra, Pastatų inžinerinės sistemos, Paveldosauga, Statybos inžinerija, Statybų technologijos, Urbanistinė inžinerija) ir 6 antrosios pakopos magistrantūros (Architektūra, Nekilnojamojo turto valdymas, Pastatų inžinerinės sistemos, Statyba, Statybos inžinerija) studijų programos bei dviejų mokslo krypčių doktorantūra.  

Studentų g. 48
Kaunas LT-51367, Lietuva
Tel.: (8 37) 300450
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Kauno technologijos universitetas fakultetinės studentų atstovybės

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Kauno technologijos universitetas fakultetinės studentų atstovybės

Pagrindinė KTU SA veikla yra universiteto studentų atstovavimas universitete. Fakultetuose studentams iškilusius klausimus padeda spręsti fakultetinės studentų atstovybės (FSA). Pastate yra įsikūrusios sekančios fakultetinės studentų atstovybės:  „ENDI“, „Fumsa“ (Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (buvusio fundamentaliųjų mokslų fakulteto) studentų atstovybė  FUMSA suvienija aktyviausius matematikus, fizikus ir medžiagistus, norinčius dirbti savo fakulteto studentų labui), „InfoSA“  (Informatikos fakulteto atstovybė ), „STATIUS“ (Statybos ir architektūros fakulteto studentų atstovybė).  

Studentų g. 69
Kaunas LT-51392, Lietuva
Tel.: (8 642) 29620
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Kauno technologijos universitetas Centriniai rūmai

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Kauno technologijos universitetas Centriniai rūmai

KTU siūlomos 156 studijų programos: 64 pirmosios studijų pakopos, 73 magistrantūros studijų programos, 19 mokslo krypčių doktorantūra; taip pat 16 pirmosios ir 23 magistrantūros studijų programos užsienio kalbomis (daugiausia anglų) bei daugiau kaip 500 pavienių modulių. Studijų sritys apima technologijos, fizinius, socialinius, humanitarinius, biomedicinos mokslus ir menus. Kauno technologijos universitetas Centriniuose rūmuose yra įsikūrusi Universiteto administracija. Centriniuose rūmuose yra įsikūręs Kauno technologijos universiteto muziejus. Ekspozicija „Nuo Aukštųjų kursų iki Kauno technologijos universiteto“ yra pirmo aukšto fojė, kita jos dalis „Laikas ir žmonės“ –…

K. Donelaičio g. 73
Kaunas LT-44249, Lietuva
Tel.: (8 37) 300000, (8 37) 324140
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statybos fakuletas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Statybos fakuletas

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (trumpiau VTDK) – valstybinė aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Fakultete suformuota studijoms reikalinga infrastruktūra bei materialieji ištekliai. Studijų programoms Statyba, Statinių inžinerinės sistemos, Šilumos energetika (Termoinžinerija) bei Geodezija ir kadastras vykdyti naudojamos erdvios bendrosios ir specializuotos auditorijos bei laboratorijos, Kalbų mokymosi centras, bibliotekos fondai ir skaitykla, dvi sporto salės. Studijoms naudojamos auditorijos ir laboratorijos atitinka darbo saugos ir higienos reikalavimus. Studentai praktines žinias gilina fakulteto laboratorijose: Medžiagotyros ir standartizacijos laboratorija; Fizikos laboratorija; Geodezijos laboratorija; Fotogrametrijos laboratorija;…

Antakalnio g. 54
Vilnius LT-LT, Lietuva
Tel.: (8 5) 234 3820
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla

Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla yra Lietuvos Respublikos nevalstybinė aukštojo mokslo ir studijų institucija, teikianti absolventams atitinkamos studijų krypties profesinio bakalauro laipsnį. Studijų formos – nuolatinė (studijų trukmė 3 metai) ir ištęstinė (studijų trukmė 4 metai). Studentams sudaroma galimybė studijuoti pagal individualų studijų planą ir nuotoliniu ar iš dalies nuotoliniu būdu. Studijų programos vykdomos lietuvių (LT) ir anglų (EN) kalbomis: Automobilių verslo vadyba (LT), Materialinių išteklių valdymas (LT), Modernus infrastruktūros valdymas (LT), Verslo informacinis valdymas (EN), Pramogų vadyba (LT), Vizualinė komunikacija…

Laisvės pr. 58
Vilnius LT-LT, Lietuva
Tel.: (+370 5) 242 60 00
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Dizaino ir Technikos fakulteto rūmai

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Dizaino ir Technikos fakulteto rūmai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (trumpiau VTDK) – valstybinė aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. Dizaino fakultetas: studijų programos (Interjero dizainas, Fotografijos technologija, Multimedijos dizainas). Rūmuose, esančiuose Olandų g.16, be piešyklų, taip pat įkurta Grafikos studija su kūrybinėmis dirbtuvėmis, kuriose dėstomi laisvai pasirenkamieji dalykai, įrengta ir modelinė, kur saugomi paskaitoms reikalingi studijiniai modeliai bei rekvizitas. Technikos fakultetas: studijų programos (Mechaninių technologijų inžinerija, Automobilių elektronikos sistemos, Elektros energetika, Elektros ir automatikos inžinerija, Automobilių techninis eksploatavimas, Atsinaujinanti energetika). Technikos fakultete įrengtos elektronikos ir elektros inžinerijos,…

Olandų g. 16
Vilnius LT-LT, Lietuva
Tel.: (8 5) 234 4395, 8 (5) 262 1569
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Kauno technologijos univeritetas informatikos fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Kauno technologijos univeritetas informatikos fakultetas

Fakultete yra Informacijos sistemų, Kompiuterių, Multimedijos inžinerijos, Programų inžinerijos, Taikomosios informatikos katedros.

Studentų g. 50
Kaunas LT-51368, Lietuva
Tel.: (8 37) 300350, 300351
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Kauno technologijos universitetas matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Švietimo įstaigos - Aukštosios mokyklos (Universitetai, Kolegijos)

Kauno technologijos universitetas matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete studentams siūlomos 3 pirmosios pakopos bakalauro (Medžiagos ir nanotechnologijos, Taikomoji fizika, Taikomoji matematika) ir 4 antrosios pakopos magistrantūros (Medicinos fizika, Medžiagų mokslas, Taikomoji fizika, Taikomoji matematika) studijų programų bei vienos mokslo krypties doktorantūra.

Studentų g. 50
Kaunas LT-51368, Lietuva
Tel.: Tel. (8 37) 300300
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas