Pritaikymo lygis:
Maksimaliai prieinamas
Riboto prieinamumo
Visiškai neprieinamas

Kretingos miesto Rotušės aikštė

Laisvalaikis - Rekreacinės zonos, parkai

Kretingos miesto Rotušės aikštė

Kretingos miesto Rotušės aikštė (XVII a. urbanistikos paminklas) ir Nepriklausomybės paminklas, pastatytas 1931 m. Kretingos šaulių kuopos (meistras – Jonas Akinskas), atstatytas 1990 m., Rotušės aikštėje, Kretingos miesto centre, Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui paminėti.

Rotušės a.
Kretinga, Lietuva


Daugiau informacijos

Kretingos Lurdo grota

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Kretingos Lurdo grota

Pastatyta pagal Prancūzijos Lurdo grotos pavyzdį. Tikima, kad Švč. Mergelės Marijos skulptūra ir šalia trykštantis šaltinis, kaip ir tikrojo Lurdo, turi stebuklingų galių. Šalia prie užtvankos glaudžiasi buvęs vandens malūnas (išmūrytas 1822 m.).

J. Pabrėžos g. 4A
Kretinga LT-97129, Lietuva


Daugiau informacijos

Kretingos dvaro ūkvedžio namas

Kultūra - Muziejai

Kretingos dvaro ūkvedžio namas

Ūkvedžio namas pastatytas XVIII a. paskutiniame ketvirtyje. Jis buvo skirtas aukštesnę padėtį užimantiems iš bajorų ir miestiečių luomo kilusiems tarnautojams apgyvendinti. 1838 metais pastatas rekonstruotas ir pritaikytas laikinai dvaro savininkų rezidencijai. Joje įrengta nedidelė puošni salė su sienine tapyba, kurią dekoravo dailininkas profesionalas, gerai susipažinęs su XVIII a. pab. – XIX a. vidurio Europos, ypač Anglijos, interjerų dekoravimo principais. 1885 metais atnaujintas. XX a. pirmoje pusėje jame gyveno dvaro tarnautojai, veikė dvaro administracijos (ūkvedžio) būstinė, skalbykla, dvaro savininkų lengvųjų automobilių…

Vilniaus g. 43
Kretinga LT-97104, Lietuva
Tel.: (8 445) 77323
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinės mokyklos muziejus

Kultūra - Muziejai

Jokūbavo A. Stulginskio pagrindinės mokyklos muziejus

Muziejus pradėtas kurti 1989 metais. Kai 1991 metais mokyklai buvo suteiktas prezidento Aleksandro Stulginskio vardas, muziejui buvo skirtas atskiras kambarys ir įrengta nedidelė ekspozicija, skirta Aleksandrui Stulginskiui. 1996 metais muziejus buvo praplėstas ir jam skirtas didesnis kambarys, na, o 2004 m. Nepriklausomybės akto signatarų pagalba atpirkus ir rėmėjams padedant suremontavus mokykloje buvusio buto du kambarius, muziejus įsikūrė šiose patalpose. Čia atidaryta ir Nacionalinio muziejaus dovanota 23 stendų Aleksandro Stulginskio gyvenimą ir politinę veiklą atspindinti ekspozicija. 2010 rėmėjos iš JAV Danutes…

Kretingos g. 21, Jokūbavas
Kretingos rajonas LT-97351, Lietuva
Tel.: 8-445-49653
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Kartenos piliakalnio istorinis- archeologinis kompleksas

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Kartenos piliakalnio istorinis- archeologinis kompleksas

Kartenos piliakalnis, vadinamas Pilies, Švedų, Lūžties kalnu, stūkso priešais Kartenos miestelį, priešingame Minijos upės krante. Nuo piliakalnio atsiveria įspūdingas vaizdas: kaip ant delno – Kartenos miestelis, Minijos vingis ir slėniai. Datuojamas VIII–XIII a. Ant jo stovėjusi medinė pilis buvo svarbus kuršių Ceklio žemės gynybinis ir administracinis centras. Salantų regioninio parko iniciatyva 2012 m. ES struktūrinių fondų lėšomis piliakalnis ir jo aplinka sutvarkyti ir pritaikyti lankyti. Piliakalnį, Laumės kūlį ir Lurdą jungia žiediniu maršrutu nutiesti apžvalgos takai, kurių bendras ilgis – 2,8…

Kartena
Kretingos rajonas, Lietuva


Daugiau informacijos

Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Keturiasdešimt Totorių kaimo mečetė

Nuo Vilniaus į pietvakarius, rajono pakraštyje gyvuojantis kaimas neįprastu pavadinimu – Keturiasdešimt Totorių – viena seniausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių gyvenviečių. Pirmieji totoriai šioje vietoje apsigyveno Vytauto Didžiojo laikais, konkrečiai – 1397 metais, kai kunigaikštis po pergalingo karo žygio grįžo su karo belaisviais. Sakoma, kad dabartinio kaimo teritorijoje Vytautas apgyvendino 40 totorių belaisvių. Iš to ir kilęs kaimo pavadinimas Qırıq Tatar. Pačiame kaimo centre stūkso mediniai maldos namai – mečetė. Tai pati seniausia ir viena iš keturių šiandien Lietuvos teritorijoje…

Vytauto g. 9, Keturiasdešimt Totorių
Vilniaus rajonas, Lietuva
Tel.: +37061839105

Daugiau informacijos

Japoniškas sodas

Laisvalaikis - Rekreacinės zonos, parkai

Japoniškas sodas

Japoniškas sodas – tai neatsiejama japonų kultūros dalis. Per amžius jis apjungė religiją, meną ir pagarbų požiūrį į gamtą. Sodų kūrimo praktika senovės Japonijoje siekia VII a., Naros periodą (710-794), kai buvo stipriai juntama Kinijos įtaka. Kadangi mūsų šaknys pagoniškos, japonų meilę bei pagarbą visiems gamtos elementams nebus sunku suprasti. Atskleisti akmenų didybę, vietovės stiprybę buvo pasirinkta japoniško sodo idėja. Žemaičiai paskutiniai pagonys Europoje. Tradicinė japonų religija – šintoizmas (liet. „dievų kelias“). Tai pagoniška religija, kurios garbinimo objektas yra kami – gamta…

Sodų g., Mažučiai
Kretingos rajonas, Lietuva
Tel.: +370 616 18530
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Gintarų piliakalnis

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Gintarų piliakalnis

Piliakalnis naudotas I–VI amžiuje. Jį nuo aukštumos saugojo pora gynybinių pylimų, sutvirtintų akmenimis ir medinėmis užtvaromis. Papėdėje iki XII a. veikė kapinynas. XVI amžiuje ant piliakalnio buvo pastatytas Kartenos dvaras, kurį supo 3 tvenkiniai. Dvaras sudegė XVII a. viduryje, per karus su švedais. Piliakalnį vietos gyventojai vadina „Vyšnių kalnu“. Piliakalnis labai apardytas arimų, aikštelėje stovėjusio Naujųjų laikų dvaro, dirvonuoja. Jo šiaurės vakarų aikštelės krašte, ties pylimu sukurta kompozicija iš ratu sudėtų didelių akmenų. Nuostabus piliakalnis – tikras Lietuvos Stounhendžas. Ratu išdėlioti didžiuliai…

Kartena
Kretingos rajonas, Lietuva


Daugiau informacijos

Dimitravo dvaro griuvėsiai ir priverčiamojo darbo stovykla

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Dimitravo dvaro griuvėsiai ir priverčiamojo darbo stovykla

Dimitravo istorija spalvinga. Kretingos žemės po III Žečpospolitos padalijimo atiteko grafų Zubovų giminei. Tarvydų kaime Zubovai pastatė dvarą, o greta – akmeninius kumetyno pastatus. Grafo Dmitrijaus Zubovo garbei dvaras buvo pavadintas jo vardu – Dimitravas. 1937 – 1940 m. smetoninės Lietuvos laikais Dimitrave buvo įkurta priverčiamųjų darbų stovykla, kur buvo kalinami tuometinei valdžiai nelojalūs žmonės, komunistai, kriminaliniai nusikaltėliai. Jie rinkdavo iš akmeningų apylinkių akmenis, gabenosi juos į buvusiame kumetyne atidarytą akmenskaldę. Skaldė juos keturkampiais gabalais. Greta Dimitravo nutiestu geležinkeliu akmenys buvo…

Daubėnų g., Dimitravas
Kretingos rajonas, Lietuva


Daugiau informacijos

Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Darbėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

1620 m. Darbėnų kaimo kapinėse pastatyta medinė koplyčia. 1782 m. prie turgavietės iškilo medinė bažnyčia, kuri sudegė per 1831 m. sukilimą. Jos vietoje grafo Juozapo Mykolo Tiškevičiaus lėšomis pagal architekto Frydricho Gasbeno projektą 1838–1842 m. pastatyta romantizmo laikotarpio architektūros formų akmenų ir tinkuoto mūro bažnyčia, kuriai 1886 m. pristatytas medinis, o 1911 m. – mūrinis bokštas. 1935 m. bažnyčia sudegė, o 1936 m. tikinčiųjų lėšomis ji buvo atstatyta. Šventoriuje stovi varpinė, keletas monumentalių kryžių ir koplytstulpis. Bažnyčioje kabo pirmojo Žemaičių…

Turgaus a. 3, Darbėnai
Kretingos rajonas LT-97264, Lietuva
Tel.: 8 5 (445) 56372

Daugiau informacijos

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas