Pritaikymo lygis:
Maksimaliai prieinamas
Riboto prieinamumo
Visiškai neprieinamas

LR Susisiekimo ministerija

Įstaigos, organizacijos - Ministerijos

LR Susisiekimo ministerija

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – svarbiausia Lietuvos kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto, pašto ir elektroninių ryšių sektoriaus veiklą koordinuojanti institucija, įgyvendinanti šio sektoriaus valstybės strategiją ir politiką, nustatanti pagrindines plėtros kryptis. Susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse.

Gedimino pr. 17
Vilnius LT-01103, Lietuva
Tel.: 8 5 261 2363
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

LR Teisingumo ministerija

Įstaigos, organizacijos - Ministerijos

LR Teisingumo ministerija

Teisingumo ministerijos veiklos tikslai yra formuoti valstybės politiką nacionalinės teisinės sistemos plėtros, civilinės teisės, civilinio proceso, baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso, suėmimo, bausmių ir probacijos vykdymo, administracinės teisės, administracinių teisės pažeidimų nagrinėjimo proceso, administracinių bylų teisenos, kovos su korupcija, teisinių paslaugų, antstolių funkcionavimo, notariato, pramoninės nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos, religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo ir veiklos, politinių partijų steigimosi, registravimo ir veiklos, ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės registrų ir informacinių sistemų veiklos, tarptautinio teisinio bendradarbiavimo ir atstovavimo…

Gedimino pr. 30
Vilnius LT-01104, Lietuva
Tel.: (8 5) 266 29 81
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

LR Aplinkos ministerija

Įstaigos, organizacijos - Ministerijos

LR Aplinkos ministerija

Pagrindinė Lietuvos Respublikos Vyriausybės institucija, atsakinga už valstybės politikos įgyvendinimą ir koordinavimą aplinkos apsaugos, miškų ūkio, gamtos išteklių panaudojimo, geologijos ir hidrometeorologijos, teritorijų planavimo, statybos, gyventojų aprūpinimo būstu, butų ir komunalinio ūkio paslaugų srityse.

A. Jakšto g. 4
Vilnius LT-01105, Lietuva
Tel.: +370 5 2663661
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Antakalnio biblioteka

Laisvalaikis - Bibliotekos, knygynai

Antakalnio biblioteka

Leidinių skolinimas į namus (Abonementas). Leidinių skaitymas vietoje (Skaitykla). LIBIS skaitytojo bilietas. Bibliotekininkų konsultacijos, atsakymai į užklausas. Paieška kataloguose ir kartotekose, internete. Interneto paslaugos. Bibliotekų renginiai.

Antakalnio g. 49
Vilnius LT-10325, Lietuva
Tel.: (8 5) 234 4458
El. paštas

Daugiau informacijos

Viešbutis „Panorama“

Nakvynės paslaugos - Viešbučiai

Viešbutis „Panorama“

Viešbutis „Panorama“,*** rekonstruotas 2004m., yra 10 minučių kelio automobiliu nuo Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir tik 15 minučių pėsčiomis iki senamiesčio širdyje esančios Katedros aikštės. Pakeliui galima grožėtis Aušros Vartais, Rotušės aikšte, Vilniaus Universiteto architektūros ansambliu, garsiąja Pilies gatve ir Gedimino pilimi. Pro viešbučio langus atsiveria įspūdinga miesto panorama – bažnyčios, įvairių formų kupolai ir bokštai. Tolumoje matyti dešiniojo Nėries kranto daugiaaukščiai pastatai ir miškų masyvai. Modernaus konferencijų centro 8 skirtingų dydžių funkcionalios salės leidžia surengti ne tik konferencijas ir…

Sodų g. 14
Vilnius LT-02100, Lietuva
Tel.: +370 5 2338822
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Viešasis tualetas

Laisvalaikis - Tualetai

Viešasis tualetas

Mokamas viešasis tualetas.

Barboros Radvilaitės g. 2
Vilnius LT-01143, Lietuva


Daugiau informacijos

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Laisvalaikis - Teatrai

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Gedimino pr. 4
Vilnius LT-01103, Lietuva
Tel.: 8 5 262 15 93
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Lietuvos technikos biblioteka

Laisvalaikis - Bibliotekos, knygynai

Lietuvos technikos biblioteka

Tai yra didžiausia techninės literatūros ir specialiųjų techninės dokumentacijos rūšių saugykla Lietuvoje. Išsamiausiai biblioteka komplektuoja šalies ūkio profilį atitinkančias knygas ir periodinius leidinius, patentinę literatūrą, normatyvinius techninius dokumentus ir kt. 1987 m. po 16 metų trukusių pastatų atnaujinimo  darbų biblioteka įsikūrė dabartinėse senamiestyje esančiose patalpose – buvusiuose XVI a. jėzuitų noviciato (naujokyno) pastatuose, Bibliotekos kieme pastatytos kelios skulptūros (skulpt. Elenos Urbaitytės, JAV skulptoriaus Džono Veidmano (Johno Weidmano)  ir kt.). Bibliotekos ir jos pastato architektūros istorija apžvelgiama bibliotekos interneto svetainėje.

Šv. Ignoto g. 6
Vilnius LT-01121, Lietuva
Tel.: (8-5)2610379
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Šv. Ignoto bažnyčia

Kultūra - Kultūros paveldo objektai

Šv. Ignoto bažnyčia

Šv. Ignoto bažnyčia pastatyta 1622-1647 m. Kaip ir kitos jėzuitų bažnyčios Lietuvoje, ji buvo bazilikinė, su kupolu ir dviem bokštais abipus presbiterijos. Bažnyčia nukentėjo per gaisrus ir XVIII a. viduryje buvo rekonstruota vadovaujant architektui T. Žebrauskui. Caro laikais bažnyčia buvo paversta karininkų klubu ir labai apnaikinta. Tikintiesiems grąžinta 1925 m. ir pritaikyta religinėms reikmėms. Sovietinės okupacijos laikais paversta kino studijos sandėliu. Bažnyčia turi puošnų ankstyvojo baroko formų pagrindinį fasadą.

Šv. Ignoto g. 6
Vilnius LT-01121, Lietuva
Tel.: 85 278 7013
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Signatarų namai

Kultūra - Muziejai

Signatarų namai

Signatarų namai – istorijos ir architektūros paminklas, kuriame 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Aktas. Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m. visa Lietuva, išskyrus Užnemunę, atiteko carinei Rusijai. Lietuvos vardas išnyko iš pasaulio žemėlapio. Kelias į nepriklausomybę – ilga 123 metų kova dėl lietuviško rašto, dėl lietuviškų pamaldų bažnyčioje, dėl teisės mokytis ir kalbėti gimtąja kalba, dėl teisės naudotis tautine simbolika, būti nepriklausoma tauta. Signatarų namų ekspozicija – XX a. pradžios tautinio…

Pilies g. 26
Vilnius LT-01123, Lietuva
Tel.: (8 - 5) 231 44 37
El. paštas
Įstaigos tinklapis

Daugiau informacijos

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas