Vilnius

Vilnius

Susipažinti su įvairialype Lietuvos istorija galima daug nekeliaujant, tiesiog aplankius Vilniaus centrą. Maršrutas prasideda ties Vilniaus gynybinės bastėja, vėliau siūlome aplankyti Signatarų namus  ir „Pinigų muziejų“. Tuomet judant Gedimino prospektu keliaujame link vienos iš krikščionių labiausiai lankomos vietos – Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos, stabtelime ties Vilniaus miesto įkūrėjo, LDK didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklo. Savo istorijos žinių gilinimą tęsiame atstatytuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, Lietuvos Nacionalinio muziejaus padaliniuose (Naujasis bei Senasis arsenalai), o dienos maršrutas užbaigiamas Taikomosios dailės muziejuje.

OBJEKTAI MARŠRUTE

Vilniaus gynybinės sienos bastėja
Vilniaus gynybinės sienos bastėja

Aukštutinės ir Žemutinės pilių teritorija – įtvirtinta pakankamai gerai, bet miestas augo, plėtėsi, todėl plėtėsi ir jo teritorija ir miestiečių apsaugai nepakako vien pilies. XV a. – XVI a. besikurianti Rusijos valstybė kėlė grėsmę Lietuvai. Lietuvos Didysis kunigaikštis Aleksandras 1503 ...

Signatarų namai
Signatarų namai

Signatarų namai – istorijos ir architektūros paminklas, kuriame 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Aktas. Po trečiojo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalijimo 1795 m. visa Lietuva, išskyrus Užnemunę, atiteko carinei Rusijai. Lietuvos vardas i...

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

Šioje istorinėje vietoje IV–VIII a. buvo medinė gyvenvietė, XIII a. II p. dalis gyvenvietės virto mūro pilimi. XIV a. I p. ji tapo svarbiausiu statiniu mūro siena juosiamoje didelėje Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje. Nuo pirmųjų Gediminaičių laikų čia rezidavo beveik visi Lietuvos va...

Arkikatedra bazilika
Arkikatedra bazilika

Švento Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedra bazilika – tai svarbiausia visos šalies katalikų šventovė, didžiųjų krikščioniškų, tautinių ir valstybinių iškilmių vieta. Bazilikos statusas Arkikatedrai suteiktas 1922 metais. „Bazilika“ reiškia „karališka“. Tai aukščiausia bažnyčių kate...

Lietuvos banko pinigų muziejus
Lietuvos banko pinigų muziejus

Lietuvos banko muziejus atidarytas 1999 m., minint lito įvedimo šeštąsias metines. Rekonstravus muziejaus patalpas 2009–2010 m., jis buvo išplėstas ir pervadintas į Lietuvos banko Pinigų muziejų. Muziejuje sukaupta per 55 tūkst. eksponatų. Muziejuje per du aukštus išsidėsčiusiose penkiose ...

Lietuvos nacionalinis muziejus, Naujasis arsenalas
Lietuvos nacionalinis muziejus, Naujasis arsenalas

Lietuvos nacionalinis muziejus – didžiausia šalyje Lietuvos istorinio kultūros paveldo saugykla. Tai seniausias muziejus Lietuvoje. Jo ištakos – 1855 m. įkurtas Senienų muziejus Vilniuje. Ekspozicijoje autentiškais eksponatais atspindėta Lietuvos istorija, pristatoma tradicinė lietuvių kul...

Lietuvos nacionalinis muziejus, Senasis arsenalas
Lietuvos nacionalinis muziejus, Senasis arsenalas

Archeologiniai radiniai nuo pirmųjų žmonių pasirodymo Lietuvos teritorijoje XI tūkst. pr. Kristų iki valstybės susidarymo XIII a. Muziejus atviras visiems norintiems labiau pažinti ir suprasti Lietuvos archeologiją, istoriją ir etninę kultūrą arba tiesiog pasigrožėti lietuvių protėvių dirb...

Taikomosios dailės muziejus
Taikomosios dailės muziejus

Taikomosios dailės muziejus įkurtas 1987 m., atstatytame Vilniaus Žemutinės pilies Senajame arsenale. Jis pastatytas ant XII–XIV a. medinių pastatų, grindinių ir Žemutinės pilies gynybinių sienų liekanų. Arsenalo rūsyje įrengta ekspozicija – čia galima pamatyti išlikusių ankstyvųjų Vilniau...