Ukmergė

Ukmergė

Ukmergės rajonas išsidėstęs į rytus nuo Lietuvos centrinės dalies. Maršrutas Ukmergės rajone prasideda Sukinių kaimo miškuose, kur  stūkso toteminis ir mitologinis akmuo Mokas yra vienas didžiausių riedulių Lietuvoje. Jis yra valstybės saugomas geologinis gamtos paminklas ir archeologijos paminklas. Užsukę į Deltuvos kultūros centrą, išbandykite įvairias edukacijas, kurios  primins tai, kas dar menama ir gyva Lietuvos kaime, kas žinotina ir brangintina išsaugant mūsų etninę savastį. Tiesiog privalu užkopti į Ukmergės piliakalnį (XI–XIV a.). Sakoma, kad XIII a. čia stovėjo viena svarbiausių ir geriausiai įtvirtintų karaliaus Mindaugo pilių. Visai šalia piliakalnio įsikūrė naujasis Ukmergės kraštotyros muziejus, kuriame lankytojai gali susipažinti su svarbiausiais Ukmergės miesto ir rajono istoriniais įvykiais. Ukmergėje pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1387 m. (viena iš pirmųjų Lietuvoje). Nuo Lietuvos krikšto laikų viena po kitos stovėjo kelios medinės bažnyčios, tačiau jas dažniausiai suniokodavo gaisrai. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1820 m., joje saugoma 11 dailės paminklų. Maršrutas baigiasi Prezidento Antano Smetonos dvare. Specialios ekskursijos metu galima sužinoti daug intriguojančių ir itin slaptų faktų apie A. Smetonos ir jo šeimynos gyvenimą.

OBJEKTAI MARŠRUTE

Moko akmuo
Moko akmuo

Toteminis ir mitologinis akmuo Mokas yra vienas didžiausių riedulių Lietuvoje. Jis yra valstybės saugomas geologinis gamtos paminklas (2000 m.) ir archeologijos paminklas. Spėjama, kad šioje vietoje yra buvusi senovės lietuvių alkavietė, atnašautos aukos. Akmens ilgis – 8,5 m, plotis – 6,2...

Deltuvos kultūros namai
Deltuvos kultūros namai

Deltuvos kultūros namai skaičiuojantys jau keturiasdešimties metų istoriją, iškilmingai atidaryti 1973 metais. Kultūros namai tapo liaudies tradicijų puoselėjimo centru, jaukiu prieglobsčiu kultūros mylėtojams, puikia vieta profesionalių meno kolektyvų gastrolėms. Veikia 5 meno saviraiškos...

Ukmergės piliakalnis
Ukmergės piliakalnis

Apie šį piliakalnį sklando įvairios legendos. Vienoje jų pasakojama, kad čia buvo palaidotas įžymus švedų karys, o ant jo kapo kiekvienas jo kariuomenės kareivis turėjo užpilti po kepurę žemių. Kareivių buvo daug, tad ir kalnas supiltas toks didelis. Visi istoriniuose šaltiniuose užfiksuot...

Ukmergės kraštotyros muziejus
Ukmergės kraštotyros muziejus

Ukmergės kraštotyros muziejus pristato krašto istorijos chronologiją. Ekspozicijas sudaro gamtos, archeologijos, istorijos-etnografijos, raštijos, dailės eksponatai. Čia susipažinsite su Ukmergės piliakalniais, pilkapiais, senkapiais, „prisiliesite“ prie akmens, geležies amžiaus bendruomen...

Ukmergės Šv. Apaštalų Petro Ir Povilo Bažnyčia
Ukmergės Šv. Apaštalų Petro Ir Povilo Bažnyčia

Ukmergėje pirmoji bažnyčia pastatyta apie 1387 m. (viena iš pirmųjų Lietuvoje). Nuo Lietuvos krikšto laikų viena po kitos stovėjo kelios medinės bažnyčios, tačiau jas dažniausiai suniokodavo gaisrai. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1820 m. Pagal inžinieriaus Vaclovo Michnevičiaus projektą par...

Prezidento Antano Smetonos dvaras
Prezidento Antano Smetonos dvaras

Šio dvaro istorija prasideda 1934 m., kai švenčiant tuometinio Lietuvos Prezidento A. Smetonos 60 – metį, buvo nutarta jo tėviškėje, ant Lėno ežero kranto, pastatyti jam dvarą. 1935 m. nupirkta 80 ha žemės. Didžiausią jos dalį sudarė žemė (Lėno palivarkas), įsigyta iš Taujėnų dvaro savinin...