Kretinga

Kretinga

Kretinga – sena pajūrio žemių vietovė, kurioje žmonės gyveno jau akmens amžiuje. Važiuodami link Lazdininkų privažiuosite Sausdravų kaimą kuriame yra Baltų mitologijos parkas. Šių pažintinių takų tikslas – atskleisti Baltų (Aisčių) originalų pasaulio ir visatos sąrangos suvokimą per vaizdines (skulptūros) ir garsines (pasakojamąsias ir dainuojamąsias) formas. Kretingos rajonas garsus kultūros paveldo objektų gausa ir įvairove. Seniausi statiniai, datuojami XVIII a., išliko Kretingos dvaro sodyboje. Įstiklintoje trijų aukštų oranžerijoje – Žiemos sode – visais metų laikais žaliuoja ir žydi egzotiški pietų kraštų augalai. Šalia oranžerijos įkurtas Tradicinių amatų centras, kuriame yra galimybė išmokti gaminti saldainius, kepti duonos gaminius ir pan. Kitas Kretingos dvaro lankytinas objektas yra vandens malūnas. Malūne šiuo metu įrengta etnografinė ekspozicija „Saulės ratu“, kuria norima parodyti žemę mylinčius ir garbinančius protėvius, jų darbus ir gyvenimą kalendorinių švenčių cikle.  Kretingos krašto istorija lankytojams pristatoma ir dvaro ūkvedžio namo ekspozicijoje: personalo istorija, ūkinė dvaro veikla, fotografijos, švietimo, pranciškonų istorija, tremtis ir rezistencija. Maršrutas baigiasi Salantų regioninio parko lankytojų centre. Lankytojai turi galimybę interaktyviame žaidime patys suformuoti šio regiono kraštovaizdį, pamatyti, kokiais gamtos turtais didžiuojasi Salantų regioninis parkas, susipažinti su svarbiausiu elementu – rieduliais bei išbandyti jėgas mėgindami „suspausti“ akmenį.

 

OBJEKTAI MARŠRUTE

Baltų Mitologijos Parkas
Baltų Mitologijos Parkas

Baltų mitologijos parkas dar kitaip vadinamas Baltų mitologijos rekreaciniu (pažintiniu) taku. Baltų Mitologijos parkas- tai pirmasis ir vienintelis Lietuvoje objektas, kuriame susipažinsite su Baltų (Aestii, Aestiorum gentes) tautų pirmykštės mitologijos pilna sandara, gyvame miške pamaty...

Kretingos dvaro žiemos sodas (Oranžerija)
Kretingos dvaro žiemos sodas (Oranžerija)

Apie 1875 m. grafas Juozapas Tiškevičius sumanė du atskirus Kretingos dvaro rūmų pastatus sujungti Oranžerijos pastatu, kuriame įkūrė Žiemos sodą. Oranžerija buvo trijų aukštų, 16 m aukščio, čia augo įvairūs egzotiniai augalai, buvo įrengti nedideli vandens baseinai, sujungti kanalais, vir...

Kretingos dvaro ūkinis pastatas (šiltnamis), Tradicinių amatų centras
Kretingos dvaro ūkinis pastatas (šiltnamis), Tradicinių amatų centras

Grafų Tiškevičių valdymo metais buvo išplėtotas šiltnamių ūkis. Išliko vienas šiltnamis, statytas XIX–XX a. sandūroje greta grafų Tiškevičių dvaro ratinės. Pastatas iš abiejų galų turėjo mūrinius priestatus, reikalingus erdviam stikliniam šiltnamiui prižiūrėti. Juose dvaro daržininkai laik...

Kretingos dvaro vandens malūnas
Kretingos dvaro vandens malūnas

Kretingos dvaro medinis vandens malūnas žinomas nuo XVI a., o akmenų mūro pastatytas 1770-1771 m., valdant dvarą Vilniaus vyskupui Ignotui Masalskiui. Grafas Juozapas Tiškevičius jį rekonstravo, pristatydamas fachverkinį antstatą, ir 1878 m. įrengė pirmąją Lietuvoje hidroelektrinę ir dvaro...

Kretingos dvaro ūkvedžio namas
Kretingos dvaro ūkvedžio namas

Ūkvedžio namas pastatytas XVIII a. paskutiniame ketvirtyje. Jis buvo skirtas aukštesnę padėtį užimantiems iš bajorų ir miestiečių luomo kilusiems tarnautojams apgyvendinti. 1838 metais pastatas rekonstruotas ir pritaikytas laikinai dvaro savininkų rezidencijai. Joje įrengta nedidelė puošni...

Salantų regioninio parko Lankytojų centras
Salantų regioninio parko Lankytojų centras

Ledyno tema lankytojų centro ekspozicijoje atskleidžiama stilizuotu parko reljefu, suformuotu ant lubų ir apjungiančiu visus centro kampelius. Šis paskutinio ledynmečio suformuotas reljefas simbolizuoja parke esančias atodangas bei plokščiadugnius Erlos, Salanto ir Minijos upių slėnius. Vi...