Kviečiame aplankyti elegantiškąją LIŠKIAVOS ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIĄ!

Liškiavos bažnyčia pastatyta ant stataus Bažnyčios kalno Nemuno pakrantėje – puikus vėlyvojo baroko stiliaus statinys, pasižymintis autentišku rokoko stiliaus interjeru. Šie elegantiškai baltuojantis kultūros paveldo objektas pasižymi įdomia istorija. 1694 m. dvarininkas Vladislovas Jurgis Kosyla, Liškiavos dvarą užrašė Seinų dominikonams, kad jie čia pastatytų naują bažnyčią Švč. Trejybės garbei ir įkurtų vienuolyną. Tačiau dėl šio dvaro vienuoliams teko ilgai bylinėtis su V. J. Kosylos žentais. Vis tik vienuoliai ginčą laimėjo. Bažnyčia pradėta statyti 1703 m. ir visiškai užbaigta beveik po 40 metų – 1741-aisiais. Kunigai ir klebonai, rūpinęsi bažnyčios dekoru per XIX ir XX a., su juo elgėsi atsargiai, todėl buvo išsaugotas ištaigingas sienų dekoras bei senieji paveikslai. Po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalinimo 1795 m. Liškiava atsidūrė Prūsijos valdžioje, kuri siekdama papildyti iždą, savinosi vienuolynų turtą. 1813 m. pagal Varšuvos hercogo Fridricho Augusto dekretą ir popiežiaus Pijaus VII leidimą bažnyčia perduota Liškiavos parapijai. Bažnyčioje kunigavę kunigai pasižymėjo aktyvia visuomenine veikla: palaikė ryšius su 1863 m. sukilėliais, juos gydė, lietuviškai sakė pamokslus, todėl caro valdžia juos trėmė į Sibirą. 1990-1997 m. bažnyčia buvo restauruota, atgaivintas ištaigus dekoras: atkurtos freskos, atstatyti 7 puošnūs altoriai bei sakykla. Bažnyčios požemiuose saugomi mumifikuoti palaikai. Liškiavos bažnyčia savo graikiško kryžiaus planu skiriasi nuo kitų Lietuvos ir Europos dominikonų statytų vienanavių maldos namų arba trinavių bazilikų. Bažnyčia įdomi ir 1899 m. Varšuvoje vyskupo Antano Baranausko garbei pagamintais vargonais, autentiškais, medžiu inkrustuotais suolais bei paveikslais. Sidabru dengtas Šv. Dievo Motinos paveikslas netgi laikomas stebuklingu. Bažnyčioje taip pat yra medinė šv. Agotos skulptūra, turinti apsaugoti nuo gaisrų ir žaibų. Skulptūra ten atsirado po 1808 m. audros ir perkūnijos bažnyčioje kilusio gaisro. Medinę bažnyčios varpinę sukūrė vietinis meistras.

Artėjantys renginiai

Taip pat primename, kad Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia pritaikyta ir žmonių su negalia lankymui.
Daugiau informacijos apie tai

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas