Įvertinta pastatų aplinkos pritaikymo neįgaliesiems situacija Utenos mieste

Lankymasis viešose erdvėse, patekimas į įvairias visuomenines, paslaugas teikiančias įstaigas, parduotuves daugumai žmonių nekelia jokių sunkumų, bet dalis gyventojų, ypač turinčių judėjimo negalią ir norinčių savarankiškai tvarkyti savo reikalus, dažnai patiria nepatogumų dėl jų poreikiams nepritaikytos aplinkos. Kokia viešųjų objektų prieinamumo žmonėms, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, situacija Utenos mieste, buvo aiškintasi šiemet – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytai darbo grupei buvo pavesta įvertinti Utenos rajono savivaldybės įstaigų, visuomeninių ir komercinių pastatų aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams būklę ir Utenos rajono savivaldybei pateikti pasiūlymus.

Automobilių stovėjimo vieta neįgaliesiems, pandusas ar bekliūtis patekimas į pastatą, sanitarinis mazgas, liftas – tokiais aspektais darbo grupė vertino pasirinktų 196 pastatų aplinkos pritaikymo judėjimo negalią turinčių žmonių poreikiams būklę. Išanalizavus situaciją, pripažinta, kad naujai pastatyti ar rekonstruoti pastatai pritaikyti judėjimo negalią turintiems žmonėms – prekybos centrai, A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Registrų centras, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, viešbutis „Angelas“, vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“ ir kt. atitinka Statybos techninio reglamento reikalavimus. Didesnių trūkumų yra senesnės statybos pastatuose – darbo grupė savo ataskaitoje pažymėjo, kad ypatingą dėmesį dėl sąlygų neįgaliesiems pagerinimo reikėtų skirti vaikų lopšeliui-darželiui „Gandrelis“, pastatui, kuriame įsikūręs Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius, Utenos kultūros centrui (jame turėtų būti užtikrinta galimybė neįgaliesiems patekti ant scenos). Ribotai judėti vežimėliuose gali ir atvykusieji į Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrą – šioje įstaigoje esantys liftai yra per siauri, o antrajame, trečiajame ir ketvirtajame aukštuose nėra tualetų, pritaikytų neįgaliesiems. Keblumų neįgaliesiems gali kilti besilankant prekybos centruose „Norfa“ (Aušros g. 79), „Vyturiai“, „Senukai“, Utenos autobusų stotyje, Utenos poliklinikoje – nors tualetai neįgaliesiems šiuose pastatuose įrengti, tačiau tikrinimo metu buvo užrakinti. Iš aštuonių miesto vaikų lopšelių-darželių ir mokyklų-vaikų darželių aplinka neįgaliesiems pritaikyta tik „Voveraitėje“ ir tik trijose mokyklose iš dešimties įrengti liftai ar keltuvai.

Darbo grupės savivaldybės tarybai pateiktoje ataskaitoje siūloma kreiptis su rekomendacijomis į valstybines įstaigas dėl joms priklausančių pastatų ar patalpų pritaikymo žmonėms su negalia pagal nustatytus reikalavimus, įspėti įstaigų vadovus dėl įrengtų patalpų (WC) žmonėms su negalia eksploatavimo pagal paskirtį ir užtikrinti laisvą patekimą į jas, taip pat artimiausių metų metų savivaldybės biudžete numatyti lėšas, kurios būtų skirtos pritaikyti aplinką neįgaliųjų poreikiams savivaldybei priklausančiose įstaigose, numatyti finansavimo tvarką, leisiančią kompensuoti dalį patirtų išlaidų privačioms įstaigoms, pritaikiusioms pastatus ar patalpas žmonėms su negalia.

Informacijos šaltinis: www.utena.lt

Visos teisės saugomos
Interneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas